Μία επερχόμενη σμίκρυνση θηλαστικών ειδών του πλανήτη μας, δεν αποκλείουν οι επιστήμονες