Το επίπεδο της στάθμης της θάλασσας θα μπορούσε να ανέβει κατά τουλάχιστον 6 μέτρα σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, πλημμυρίζοντας τεράστιες εκτάσεις από τις ακτές της Φλόριντα