ΨΑΡΙΑΗ χαρακτηριστική «μουσούδα-πριόνι» του συγκεκριμένου ψαριού που βλέπετε στο βίντεο χρησιμεύει και ως... ανιχνευτής.Η μύτη του έχει τη μορφή πριονιού και βοηθά το ψάρι αυτό να εντοπίσει το θήραμά του και να το σκοτώσει. Το ψάρι λέγεται «πρίστης» ή