Ένα κουτάβι 18 μηνών που έχει ύψος 2,24 μέτρα όταν στέκεται