Οι γονείς γίνονται πάντα πιο τρυφεροί, γλυκαίνουν αρκετά και αλλάζουν όταν βρίσκονται με τα μωρά τους. Και αυτό μπορεί να μην εκπλήσσει σε περιπτώσεις ήμερων ζώων όμως όταν πρόκειται για είδη της άγριας ζωής υπάρχει ένα