23/4/10

Στη χώρα μας με τα αναρίθμητα νησιά και τις ακτές της που αναπτύσονται σε έκταση είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη η ερασιτεχνική αλιεία, που έχει...
Κάποτε ήταν κοινό σε ολόκληρη την Ελλάδα και επικηρυγμένο ως επιβλαβές, σήμερα κινδυνεύει με εξαφάνιση.Ο λόγος για το μεσαίου μεγέθους σαρκ...