Τα παράσιτα μπορεί να μην είναι οι πλέον δημοφιλείς οργανισμοί του πλανήτη, είναι όμως αρκούντως επιτυχημένοι.Αποτελούν την