ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΝΕΟΣΣΟΙ ΠΟΥΛΙΑ ΠΟΥΛΑΔΕΣ ΚΟΤΕΣ ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΑΠΟ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΕΩΣ 4 ΜΗΝΩΝ ΡΑΤΣΑΣ Silkies black-white, polish blue, black, brown, Cockin, brahma, kraienkoppe, sumavanka, cheska zlate, pekin buff, barnevelder, yokohama, sumatra, cuckoo italiener, italiener partridge, plymouth white, plymouth blue, wyandotte silver, gold, black la fleche, blue la fleche, leghorn white...
Poultry Town Katerini
ratses neossoi