Παίρνουμε τα σκυλιά στην παραλία; Επιτρέπεται ή όχι στους σκύλους να κολυμπάνε στις θάλασσες;