Τα σκυλιά έχουν ανάγκη να αισθάνονται προφυλαγμένα κι ασφαλή και να νιώθουν ότι μπορούν να