Σύμφωνα με μια μελέτη είναι το μητρικό ένστικτό ενός θηλυκού σκύλου που τον κάνει πιο κοινωνικό από έναν αρσενικό. Τα θηλυκά σκυλιά δηλαδή είναι πολύ πιθανότερο να έρθουν σε