Μια συσκευή παρακολούθησης για την προστασία των χελωνών Testudo hermanni ανέπτυξε ένας Ιταλός επιστήμονας Πληροφορικής, που ανησυχούσε έντονα για τη μείωση του πληθυσμού τους.Η συσκευή παρακολούθησης, που τοποθετείται στην πλάτη των ερπετών,