Ο τρόπος με τον οποίο πίνου νερό οι σκύλοι σε μία μοναδική λήψη.