Σε προηγούμενο video είχαμε παρουσιάσει έναν ηρωικό βούβαλο που τα είχε βάλει με 3 λιοντάρια και στη συνέχεια με τη βοήθεια του