Μια κάμερα έχουν τοποθετήσει οι άνθρωποι του Minnesota Bound σε μία φωλιά φαλακρών αετών.