02/08/10

Η ερασιτεχνική - αθλητική αλιεία διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 373/85 (131 Α΄),καθώς και απο τον Καν.(ΕΚ)1967/2006. Η ερασιτεχνική - αλιευτική αλιεία είναι η αλιεία που σκοπό έχει τη ψυχαγωγία ή την άθληση και όχι το βιοπορισμό ή την απόκτηση εισοδήματος. Οι ερασιτέχνες αλιείς πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ατομική αστυνομική άδεια αλιείας που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι ερασιτέχνες αλιείς που αλιεύουν από την ξηρά (άρθρο 232 Γενικός Κανονισμός Λιμένα).
Απαγορεύεται:
* η ερασιτεχνική αλιεία με τη βοήθεια φωτεινών πηγών εξαιρείται η περίπτωση αλιείας στη θάλασσα με καμάκι χεριού και με λαμπτήρα χωρίς καταυγαστήρα έντασης 500 κερίων.
* η ερασιτεχνική αλιεία με πλωτά μέσα στις λιμνοθάλασσες και τα λοιπά ιχθυοτροφεία μισθωμένα ή μη.
* η ερασιτεχνική αλιεία οστράκων, σπόγγων και κοραλλιών.
* η πώληση και γενικά η εμπορία αλιευμάτων που προέρχονται από ερασιτεχνική αλιεία.
* η ερασιτεχνική αλιεία με χρήση συρόμενων διχτυών, κυκλωτικών διχτυών ,γρι-γρι,δραγών σκάφους,μηχανοκίνητων δραγών,απλαδιών διχτυών, μανωμένων διχτυών και συνδυασμό διχτυών βυθού.
* η ερασιτεχνική αλιεία με χρήση παραγαδιών για άκρως μεταναστευτικά είδη.
Οι ερασιτέχνες αλιείς, που αλιεύουν με εργαλεία, που μένουν στη θάλασσα υποχρεούνται να σημαίνουν ώστε να είναι ορατά από 300 μέτρα τουλάχιστον.
Η ερασιτεχνική αλιεία στη θάλασσα επιτρέπεται να γίνεται μόνο με τα εξής εργαλεία και περιορισμούς:
* με παραγάδια των οποίων ο αριθμός των αγκιστριών να μην υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα (150) για κάθε ερασιτέχνη ψαρά, που βρίσκεται μέσα σε αυτό. Ο συνολικός όμως αριθμός των αγκιστριών δε μπορεί να υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ανεξάρτητα από τον αριθμό των ερασιτεχνών, που βρίσκονται στο σκάφος ή το πλωτό μέσο.
* με παγίδες (Κοφινέλλα - Κιούρτοι) μέχρι δύο (2) από τα εργαλεία αυτά για κάθε ερασιτέχνη ψαρά και με μήκος πλευράς κάθε ματιού, μετρούμενο από κόμπο σε κόμπο, μεγαλύτερο από σαράντα (40) χιλιοστά.
* με απόχη, καμάκι χεριού, καθώς και διάφορα αγκιστρωτά εργαλεία γνωστά με τις κοινές ονομασίες καθετή, συρτή πεταχτάρι, τσαπαρί, παρακόλα, καλάμι, πετονιά, σαλαγγιά, χωρίς κανένα περιορισμό.
Κάθε ερασιτέχνης ψαράς επιτρέπεται να ψαρεύει συνολικά:
* μέχρι πέντε (5) κιλά ψάρια ή κεφαλόποδα κατά 24ωρο, εφόσον αλιεύει με οποιοδήποτε από τα επιτρεπόμενα εργαλεία, εκτός από παραγάδια, με τα οποία επιτρέπεται να ψαρεύει μέχρι δέκα (10) κιλά. Εξαιρείται η περίπτωση που ένα ψάρι μόνο έχει μεγαλύτερο βάρος
* ένα μόνο άτομο του γένους των ροφοειδών (Epinnephelus).


ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Δεν επιτρέπονται οι καταδυτικές συσκευές παροχής αέρα για οποιαδήποτε μορφή αλιείας (πλην Σπόγγων Οστράκων Κοραλλιών).

ΓΡΙΠΟΣ - ΓΡΙΠΑΚΙ ΚΩΛΟΒΡΕΧΤΗΣ ΜΠΡΑΓΑΝΙ
Είναι διχτυωτά συρόμενα εργαλεία, που αποτελούνται από δύο παράλληλα δίχτυα (μπάντες) τα οποία συνδέονται με δίχτυ σε σχήμα σάκου. Το εργαλείο αυτό ρίχνεται από βάρκα στη θάλασσα σε περιοχές με ομαλό βυθό, και έλκεται από την ξηρά. Η αλιεία αυτή είναι παρόμοια με εκείνη της βιντζότρατας. Η χρήση αυτών των μεθόδων έχει απαγορευτεί από το 1952 Β.Δ. 11-7-49 (Α?/171).

ΛΕΝΤΙΣΙΑ Ή ΤΣΕΤΑ
Ειδική μέθοδος αλιείας που διενεργείται με ομάδα αλιευτικών σκαφών, τα οποία φέρουν δίχτυα που κυκλώνουν συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές. Στη συνέχεια, κρεμούν στο βυθό με σχοινιά άσπρες πέτρες και τις κινούν προκειμένου να εκφοβίσουν τα ψάρια και να τα κατευθύνουν προς τα δίχτυα ώστε να συλληφθούν. Έχει απαγορευτεί η χρήση της από το 1959 Β.Δ 11-10-57 (Α?/222).

ΓΡΙΓΡΑΚΙ
Μικρό κυκλικό δίχτυ, παρόμοιο με τα κυκλικά δίχτυα των γρι-γρι. Έχει απαγορευτεί η χρήση του από το 1986, Π.Δ. 542/85 (Α?/191).

ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΔΙΧΤΥΑ ΑΠΟ ΜΕΣΗΝΕΖΑ (ΜΟΝΟΦΙΛΑΜΕΝΤ)
Είναι ειδικός τύπος στατικών διχτυών, γνωστά ως κρυσταλιζέ, που κατασκευάζονται από νήματα μεσηνέζας (μονοφιλαμέντ). Έχει απαγορευτεί η χρήση τους από το 1978 Π.Δ. 1094/77 (Α?/356)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΦΩΣ
Απαγορεύεται η χρήση του, εκτός από την περίπτωση των γρι-γρι νύχτας κατά τη φάση της ανέλκυσης των διχτυών και της ερασιτεχνικής αλιείας με καμάκι χεριού.

ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΑ ΔΙΧΤΥΑ
Είναι δίχτυα απλάδια μεγάλου μήκους και άλτους που παρασύρονται ελεύθερα, ρίχνονται σε επιφανειακά νερά θαλασσών για την αλιεία μεγάλων πελαγικών μεταναστευτικών ψαριών (τόννος, ξιφίας). Απαγορεύεται η χρήση τους από το 1993.

ΖΑΡΓΑΝΟΔΙΧΤΟ
Είναι κυκλικό εργαλείο για την αλιεία ζαργάνας. Λειτουργεί την ημέρα όπως ένα γρι-γρι ημέρας. Το μολάρισμα γίνεται αφού εντοπιστούν τα ψάρια με τη βοήθεια σημαδούρας. Η στίγκα και η τσιμούχα είναι πιασμένα σε μια σημαδούρα. Το σκάφος μετά κάνει κυκλική κίνηση γύρω από τα ψάρια και ενώνει τη σημαδούρα, στη συνέχεια βιράρει τη στίγκα ώσπου να κλείσουν τα μολύβια και να εγκλωβιστούν τα ψάρια. Απαγορεύεται η χρήση του από το 1997, ΠΔ 320/97 (Α?/224).

"Puppy Tweets" Τwitter για σκυλους!!!
Το Ρuppy Τweets, ειναι μια ηλεκτρονική «ταυτότητα» η οποία τοποθετείται στο κολάρο και με τη βοήθεια ενός αισθητήρα καταγράφει τις κινήσεις του κατοικίδιου που το φορά.Σύμφωνα με τους δημιουργούς, οι ιδιοκτήτες των σκύλων θα πρέπει να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό στο Τwitter για το αγαπημένο τους τετράποδο. Με τον τρόπο αυτόν θα μπορούν κάθε στιγμή να παρακολουθούν τις κινήσεις του, υπό μορφή ενημερώσεων που θα εμφανίζονται στο προφίλ του και θα περιγράφουν τις δραστηριότητές του. Αυτό θα γίνεται με την βοήθεια των μηνυμάτων που θα βρίσκονται ήδη αποθηκευμένα στην μπλε συσκευή και θα ενεργοποιούνται με τις κινήσεις του σκύλου. Έτσι για παράδειγμα όταν ο σκύλος κάθεται μπροστά στην πόρτα και σας περιμένει με τις ώρες να επιστρέψετε στο σπίτι , στο Τwitter θα εμφανίζονται μηνύματα όπως "Πότε θα γυρίσεις επιτέλους; Βαρεθηκα!"Τo Ρuppy Τweets αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά μέσα στο φθινόπωρο του 2010 και θα κοστίζει περίπου 20 ευρώ!
Συντάκτης: Λευτέρης Ρήγας

Ελάχιστα Επιτρεπόμενα Μεγέθη Αλιείας

(αναλυτικά)

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΡΟΦΟΕΙΔΗ

EPINEPHELUS Spp .


ΣΑΡΓΟΕΙΔΗ

DIPLODUS Spp .


ΛΥΘΡΙΝΟΕΙΔΗ

PAGELLUS Spp .


ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΟΕΙΔΗ

MULLUS Spp.

ΣΑΦΡΙΔΙΑ

TRACHURUS Spp .


ΠΕΣΚΑΝΔΡΙΤΣΕΣ

LOPHIUS Spp .


ΚΕΦΑΛΟΙ

MUGIL Spp .


ΑΣΤΑΚΟΕΙΔΗ

PALINURIDAE

ΒΛΑΧΟΣ

POLYPRION AMERICANUS

ΓΑΥΡΟΣ

ENGRAULIS ENGRASIOLUS

ΓΛΩΣΣΑ

SOLEA SOLEA (VULGARIS)

ΓΟΠΑ

BOOBS BOOBS

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ

DIPLODUS VULGARIS

ΚΕΦΑΛΟΣ

MUGIL CEPHALUS

ΚΟΛΙΟΣ

SCOMBER JAPONICUS

ΚΟΥΤΣΟΜΟΥΡΑ

MULLUS BARBATUS

ΛΑΥΡΑΚΙ

DICENTRARCHUS LABRAX

ΛΙΤΣΑ

TRACHINOTUS OVATUS

ΛΙΤΣΑ

LICHIA AMIA


ΛΙΤΣΑ

CAMPOGRAMMA GLAYCOS


ΛΥΘΡΙΝΙ ΚΟΙΝΟ

PAGELLUS ERYTHRINUS

ΛΥΘΡΙΝΙ ΠΕΛΑΓΙΣΙΟ

PAGELLUS BOGARAVEO

ΜΟΥΣΜΟΥΛΙ

PAGELLUS ACARNE

ΜΠΑΚΑΛΙΑΡΟΣ

MERLUCCIUS MERLUCCIUS

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΙ

MULLUS SURMULLETUS

ΞΙΦΙΑΣ XIPHIAS GLADIUS

ΟΥΓΓΑΙΝΑ

DIPLODUS PUNTAZZO

ΠΕΣΚΑΝΔΡΙΤΣΑ

LOPHIUS PISCATORIUS

ΡΟΦΟΣ

EPINEPHELUS MARGINATUS

ΣΑΡΓΟΣ

DIPLODUS CERVINUS CERVINUS

ΣΑΡΓΟΣ ΚΟΙΝΟΣ

DIPLODUS SARGUS SARGUS

ΣΑΦΡΙΔΙ

TRACHURUS TRACHURUS

ΣΚΟΥΜΠΡΙ

SCOMBER SCOMBRUS

ΣΠΑΡΟΣ

DIPLODUS ANNULARIS

ΣΤΗΡΑ

EPINEPHELUS FASCIATUS

ΣΦΥΡΙΔΑ ΑΣΠΡΟΚΗΛΙΔΩΤΗ

EPINEPHELUS AENEUS

ΣΦΥΡΙΔΑ ΓΚΡΙΖΑ

EPINEPHELUS CANINUS

ΤΟΝΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΘΦΑΛΜΟΣ

THUNNUS OBESUS

ΤΟΝΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ( ΚΟΙΝΟΣ )

THUNNUS THYNNUS

ΤΟΝΝΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΠΤΕΡΟΣ

THUNNUS ALBACARES

ΤΣΙΠΟΥΡΑ

SPARUS AURATA

ΦΑΓΚΡΙ ΚΟΙΝΟ

PAGRUS PAGRUS

ΦΡΙΣΣΑ

SARDINELLA AURITA

ΦΡΙΣΣΑ

SARDINELLA MADERENSIS


ΑΚΙΠΗΣΙΟΙ, ΜΟΥΡΟΥΝΕΣ, ΟΞΥΡΥΓΧΟΙ

ACIPENSERIDAE

ΑΣΤΑΚΟΣ PALINURUS ELEPHAS
ΑΣΤΑΚΟΚΑΡΑΒΙΔΑ HOMARUS GAMMARUS
ΧΤΑΠΟΔΙ OCTOPUS VULGARIS
ΖΑΒΟΓΑΡΙΔΑ ή ΓΑΜΠΑΡΗ PENAEUS CARAMOTA
PENAEUS KERATHURUS
ΚΑΡΑΒΙΔΑ NEPHROPS NORVEGICUS

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(αναλυτικά)

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΔΙΘΥΡΑ


Καλόγνωμη
Arca noae
Ψευτοκαλόγνωμη
Barbatia barbata
Πουρλίδα, κατρουλίδα
Carastoderma glaucum
Τελίνα ή φασολάκι
Donax trunculus
Αχιβαδάκι, πετσινάκι

Spisula subtruncata
Χάβαρο
Modiolus barbatus
Μύδι
Mytilus galloprovincialis
Στρείδι
Ostrea edulis
Χτένι, καλόχτενο
Aequipecten opercularis
Λείο ή γυαλιστερό χτένι
Flexopecten glaber
Έσπερος
Gari depressa
Γυαλιστερή
Gallista chione
Ψευτοκύδωνο

Chamellea gallina
Στρογγυλή αχιβάδα
Dosinia exoleta
Αχιβάδα

Ruditapes decussatus
Κυδώνι
Venus verucosa

ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ

Aυτί
Haliotis tubercolata
Ακανθωτός στρόμπος
Bolinus brandaris
Στρόμπος
Phyllonotus trunculus
Πορφύρα
Thais haemastoma


ΞžΒ¦ΞŸΒŒΞŸΒΞžΞŒΞžΒ± ΞžΒµΞŸβ‚¬ΞžΞ‰ΞžΞŠΞžΞΞžΞ‰ΞžΒ½ΞŸβ€°ΞžΒ½Ξžβ€•ΞžΒ±ΞŸβ€š

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget