Το κοινό Ορτύκι (επιστημονική ονομασία: Coturnix) είναι μικρό πτηνό της οικογένειας των Φασιανιδών. Εντοπίζεται σε αρκετές περιχές της Ευρώπης.