Πολλοί καταδικάζουν τον υπερκαταναλωτισμό που πιάνει τους ανθρώπους την περίοδο των Χριστουγέννων, όμως η οικονομία μας βασίζεται