Το «Ψάρι-Φρανκενστάιν», όπως πολλοί αποκαλούν τρέφεται με βατράχια και καραβίδες και απαντάται στην Κίνα τη Ρωσία και την Κορέα.